ЈАВНА УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР СКОПЈЕ.

Добредојдовте

 

Добродојдовте на интернет страницата на ЈАВНА УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР СКОПЈЕ.

Се надеваме дека ќе ги најдете сите потребни информации, а ако евентуално не можете да ја најдете посакуваната информација Ве молиме посетете го контакт центарот.
links