fb_img
Големина на фонт
Контраст
Јавна установа од областа на здравството за потребите на
јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје
Барајте нè

+389 2 3 119 604

________

Посетете нè

Бул. Водњанска бр.17, Скопје, Република Северна Македонија

________

Работно време

ЈУ од областа на здравството:
00:00 - 24:00
Управа:
Понеделник - Петок
08:00 - 16:00

Стојче Николовски

Раководител на Сектор за технички работи

Енфале Исмаили

Раководител на Сектор аптека

Елизабета Николовска

Раководител на Сектор за општо правни работи, кадрова евиденција и архива

Меџит Асани

Раководител на Сектор за одбрана и обезбедување на имот и лица и ПП заштита

Елизабета Дамеска Јовановска

Раководител на Сектор за финансии

Имран Велија Алија

Раководител на Сектор централна стерилизација