fb_img
Големина на фонт
Контраст
Јавна установа од областа на здравството за потребите на
јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје

AMMAR DAUT

Директор
Емаил:
adaut@juzr.org.mk
Телефон:
+389 75 238 938

Биографија

AMMAR DAUT
Е-пошта: adaut@juzr.org.mk
Датум на раѓање: 07.07.1991 година во Скопје
Националност: Турчин
Аммар Даут е назначен за ВД директор на Jавна установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и Ургентен центар Скопе во јануари 2021 година. Со одлука на Владата на РСМ е именуван за директор на јавната установа во јули 2021 година. Дипломирал во 2014 година на Универзитетот Мармара - Истанбул, Турција, Факултет за економски и административни науки, оддел за економија.