fb_img
Големина на фонт
Контраст
Јавна установа од областа на здравството за потребите на
јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје


За јавната установа

Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје е формирана во 2007 година, по поделбата на Јавната здравствена установа-Универзитетски клинички центар-Скопје. Дејноста на Јавната установа е да извршува работи и услуги од заеднички интерес за јавните здравствени установи универзитетски клиники, заводот и ургентниот центар кои произлегоа од поделбата на Јавната здравствена установа-Универзитетски клинички центар-Скопје.

image-layers-1-1