fb_img
Големина на фонт
Контраст
Јавна установа од областа на здравството за потребите на
јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје