fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti
IP nga lëmia e shëndetësisë për nevojat e Institucioneve
publik shëndetësore, Klinikave universitare, Entit dhe Qendrës Urgjente – Shkup

MIRSAD IBRAIMI

Drejtori
Email:
mibraimi@juzr.org.mk
Telefon:
02 3147 602

Biografia

MIRSAD IBRAIMI
Email: mibraimi@juzr.org.mk
Datëlindja: 15.04.1981 në Shkup
Nacionaliteti: Shkiptar
Mirsad Ibraimi është emëruar u.d Drejtor i Institucioni publik nga lëmia e shëndetësisë për nevojat e ISHP Klinikave Universitare, entit dhe qendrës urgjente Shkup në prill të vitit 2023. Stomatolog i diplomuar, aktualisht specialist në Fakultetin e Stomatologjisë në Universitetin e St. Kirili dhe Metodi, Shkup.